Ben Provoost gaf op zaterdag 11 juni een simultaan in Middelburg ter gelegenheid van het jubileum van de KNDB en het jubileum van damclub MDC. Hieronder is een verslag van deze simultaan te vinden.

 

Om ongeveer 12.00 uur opende wethouder Streng van Middelburg op zaterdag 11 juni de kloksimultaan die de Middelburgse damclub in de open lucht organiseerde in het kader van zowel het eigen jubileum als dat van de KNDB.

Een speciaal welkom was er uiteraard voor de wereldrecordhouder kloksimultaandammen, de uit het Zeeuwse Aagtekerke afkomstige Ben Provoost.

Dat dammers (soms) vooruit kunnen kijken was mooi meegenomen: uit voorzorg werd het geheel namelijk in een grote tent afgewerkt en dat bleek een juiste inschatting.

 

Zo af en toe regende het immers nogal stevig!

 

 

Die 16 deelnemers (de jongste van 11 en de oudste van bijna 94 (!) jaar) waren er wel heel wat minder dan de ruim 30 die in een voorafgaand krantenartikel als mogelijk aantal werden genoemd, maar er waren die pinksterzaterdag ook nog diverse andere activiteiten en zodoende was de club nog niet eens ontevreden over de belangstelling om achter het dambord plaats te nemen.

 

Zo rond 17.00 uur had Ben de klus geklaard en ging met een mooie score van 84,4% de rest van het pinksterweekend in.

Bijgevoegd zijn nog het al genoemde krantenartikel en wat foto’s.

 

De ‘eigen’ omroepster maakte voorbijgangers herhaaldelijk attent op wat er nu eigenlijk gaande was. Uitroepen als ‘100 jaar KNDB’, ’80 jaar Middelburgse damclub”, ‘wereldrecordhouder’ en ‘hij neemt het op tegen 16 tegenstanders” waren veelvuldig te horen.

 
Banner
Banner
Banner