jubileumpostzegels2011.jpg

Vrijdag 6 mei jl. is tijdens de receptie van de KNDB ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de bond in Emmeloord door mevr. Linda Molenmaker van TNT in Emmeloord het eerste exemplaar van de KNDB jubileumpostzegel overhandigd aan Johan Haijtink, voorzitter van de bond. In de zegel, ontworpen door André Toet, zijn de contouren van de damschijven en het patroon van het dambord terug te vinden. De kleuren van het traditionele dambord zijn gebruikt. De zegel is met ingang van 9 mei in alle Bruna-winkels verkrijgbaar.

Tegelijk met de zegels is door TNT een mooi vormgegeven mapje gemaakt met vier zegels, een beschrijving van het ontwerp en een korte beschrijving van 100 jaar KNDB.

Het mapje is ook verkrijgbaar bij het bondsbureau van de KNDB. De prijs is 2,50 euro per mapje, exclusief verzendkosten.

 

Algemene informatie afkomstig van: http://www.postzegelblog.nl

TNT Post geeft sinds 2008 jaarlijks een postzegelvel Jubileumzegels uit waarop vijf verschillende organisaties centraal staan die dat jaar hun jubileum vieren. In 2011 vieren de volgende vijf organisaties hun jubileum: de OESO 50 jaar, de KNBB 100 jaar, de KNDB 100 jaar, Slot Loevestein 650 jaar en het GeNeCo 100 jaar.

Het ontwerp kenmerkt zich door een typografische aanpak waarbij het grootste deel van de beschikbare ruimte wordt ingenomen door de naam van de organisatie en het aantal jaren van het jubileum. Door de kleurstelling en de gekozen illustratieve vormen krijgt elke postzegel een geheel eigen karakter, in overeenstemming met de aard van de jubilerende organisatie.

Voor de OESO is dat een veelkleurig staafdiagram, voor de KNBB biljartballen met de bijbehorende kleuren voor de verschillende keusporten, voor de KNDB een dambordpatroon in traditionele tinten, voor Slot Loevestein schuin doorsneden letters met kleuren die naar middeleeuwse banieren verwijzen en voor het GeNeCo notenbalken met de kleur uit hun jubileumlogo.

Tussen elk duo identieke postzegels bevindt zich een tekstzegel met een korte definitie van de jubilaris. Het logo van de desbetreffende organisatie staat weergegeven op tekstzegel.

 
Banner
Banner
Banner