Vrijdag 6 mei was het dan zover: de jubileumreceptie vond plaats. Tijdens de jubileumreceptie werd stilgestaan bij het honderd jarig jubileum van de KNDB. In het formele gedeelte van de receptie feliciteerden talloze sprekers de KNDB met haar jubileum. Onder deze sprekers waren zowel Nederlandse als internationale sprekers en sprekers van binnen de damwereld als sprekers van daarbuiten. Zo spraken NOC-NSF voorzitter André Bolhuis, FMJD president Harry Otten, Aanzet voorzitter IJsbrand Haven en een afgevaardigde van de Bridgebond. Er waren ook toespraken van afgevaardigden namens buitenlandse dambonden en de internationale denksportfederatie. Verder hield KNDB voorzitter Johan Haijtink een feestrede.

 

De jubileumreceptie kende meer hoogtepunten. Zo presenteerde Linda Molenmaker van TNT de KNDB jubileumpostzegel. Deze postzegel is vanaf 2 mei verkrijgbaar. Verzamelaars kunnen voor sets jubileumpostzegels met een informatiepakket terecht bij het bondsbureau. De prijzen van zo’n pakket zullen later op de KNDB website worden gepubliceerd. Naast de jubileumpostzegel werd tijdens de jubileumreceptie ook de jubileumtegel gepresenteerd. De jubileumtegel is niet verkrijgbaar, maar zal tijdens het jubileumjaar als relatieschenk worden gebruikt. Verder vond tijdens de jubileumreceptie de prijsuitreiking van de jubileumprobleemwedstrijd plaats. De prijzen werden uitgereikt door KNDB voorzitter Johan Haijtink en de winnende problemen werden op een aansprekende wijze gedemonstreerd en besproken door jurylid en KNDB bondscoach Rob Clerc.

Na afloop van het formele gedeelte van de jubileumreceptie konden de genodigden nog genieten van een heerlijk buffet.

 
Banner
Banner
Banner